پوستر همایش
Poster
اخبار سایت

 

اخذ پذیرش مقاله از یکی از مجلات پایگاه های تامسون ریوترز و اسکوپوس بصورت تضمینی صورت می پذیرد.

برخی از مجلات پایگاه تامسون رویترز که در لیست JCR (دارای ایمپکت فکتور) می باشند و همچنین عموم مجلات پایگاه اسکوپوس با درجه کیفی Q1 و Q2 فرآیند داوری و ریوایز 4 الی 7 ماهه می باشند. باتوجه به کیفیت مقاله نگارش شده و ترجمه انگلیسی آن موفقیت در اخد پذیرش از این مجلات بین 65 الی 85 درصد می باشد.

مجلات ISI مستر لیست عموما دسترسی باز دارند و همچنین برخی از مجلات پایگاه اسکوپوس با درجه کیفی Q3 و Q4 نیز از سیاست دسترسی باز پیروی می نمایند و مجله جهت چاپ مقاله از نویسندگان هزینه دریافت می نماید. اخذ پذیرش از یکی از مجلات این پایگاه ها بصورت قطعی می باشد.

مقالات پذیرفته شده در کنفرانس می توانند درخواست ارسال مقاله و اخذ اکسپت از مجلات را ارسال نمایند.

اطلاعات کامل مجلات در پنل کاربری و در قسمت ثبت خدمات موجود می باشد.

1398/04/04 بیشتر بدانید ...

حتما مطالعه گردد

پاسخ به کلیه پرسش های کاربران و همچنین اطلاعات کنگره در این قسمت موجود می باشد.

1398/03/05 بیشتر بدانید ...

  امروز : چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹
  شمارش معکوس تا برگزاری همایش
  ثانیه
  دقیقه
  ساعت
  روز